Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Kommunestyret er det øvste organet i kommunen og vert vald av kommunen sine innbyggjarar med røysterett ved kommunestyrevalet kvart 4. år. I Austevoll er 5 politiske parti representert i kommunestyret og har 22 medlemmar. Kommunestyret gjer vedtak på kommunen sine vegne så langt ikkje noko anna følgjer av lov eller vedtak om delegeringa av mynde til formannskapet, Utval for plan- og byggesak, anna politisk organ eller rådmannen. Kommunestyret vert leia av ordføraren, med varaordføraart som stedfortredar.

Laster...