Utskriftsvennlig versjon

Lover og forskifter

Arkivarbeid er regulert av ei rekkje sentrale lover og forskrifter. Her er eit oversyn på dei mest sentrale lover for dokumenthandsaming og arkiv i kommunane.
Lovdata held sine dokument oppdatert til ei kvar tid.
Det er lagt inn lenkjer frå arkivplanen direkte til den enkelte lov og forskrift, på lovdata si heimeside.

Laster...