Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depot IKAH

IKAH (Interkommunalt arkiv i Hordaland) har mottatt saksarkiver frå 1965-1985 og i 2015, og arkiver frå 1986-2014 i 2016 i samband med at kommunehuset vart rive.
Dette arbeidet i 2016 vart eit bergingsprosjekt då kommunehuset vart rive samtidig som arkivet vart pakka og bære ut.
Arkiva er å rekne som delvis kaosarkiv med kassar, lause mapper og ark. 
IKAH er no i gong med ordningsprosjekt for ordna det som er innlevert som skal vare fram til år 2024. 

Laster...