Utskriftsvennlig versjon

Elektronisk arkivering

Rutinar for kassasjon av ferdig skanna papirdokument

Oppbevarast inntil kommunen har laga reglar for det. Følgjer elles lovverk for kassasjon.

Konvertering til arkivformat

Arkivet konfigurerer sak/arkivsystemet slik at alle saksdokumenta automatisk vert konvertert til pdf-a når journalposten vert journalført.

Desse vert journalført: (status J)
Alle utgåande  journalpostar med status E.

Alle inngåande journalpostar med status S og M.

Alle sakframlegg med status F etter at vedtak er påført.

Alle notat X og N vert journalført når status er F.

NB! Utgåande dokument med status R og F vert ikkje journalført før sakshandsamar /leiar har satt status til E eller har sendt desse til ekspedering til arkiv.

Nødprosedyrer ved driftsstans

Sjå Organisering/ansvar - Oppgåvefordeling, arkivpersonale, sakshandsamar og leiar - Prosedyrar og rutinar for arkivføring og kontroll i WebSak.

Laster...