Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Helge Skugstad har vore tilsett som rådmann sidan desember 2013 i Austevoll kommune.

Rådmann2

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar, og har ansvar for å gjennomføre politiske og administrative vedtak.

Rådmannen har overordna ansvar for dagleg drift, og han skal vidareutvikla organisasjonen og sørge for eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.

Kommunalsjefane har rådmannen sin mynde, og har lineansvar for underliggjande einingar jf organisasjonskartet til Austevoll kommune. 

I tillegg har rådmannsavdelinga knytt til seg andre funksjonar. 

For nærare informasjon om organisasjonen sjå på dei enkelte tenesteområda på heimesida til Austevoll  kommune.

 

Tittel

 

Namn

Område

Sentraladministrasjonen

Rådmann

Helge Skugstad 

 
 

Kommunalsjef

Ruth Larsen

Utvikling - forvaltning

 

Kommunalsjef

Liv Margareth Østervold

Oppvekst

 

Kommunalsjef

Jofrid Troland

Helse og omsorg

 

Spesialrådgjavar

John Tveit

Kultur, næring og folkehelse

 

Spesialrådgjevar 

Arve E. Sunde

Personal

 

Spesialrådgjevar

Brit Trellevik

Oppvekst

 

Økonomisjef

Thomas Martin Larsen 

Økonomi

 

Leiar IT

Arild Hofland

IT

       

  

 

 

 

Laster...