Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Helge Skugstad har vore tilsett som rådmann sidan desember 2013 i Austevoll kommune.

Rådmann2

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar, og har ansvar for å gjennomføre politiske og administrative vedtak.

Rådmannen har overordna ansvar for dagleg drift, og han skal vidareutvikla organisasjonen og sørge for eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.

Kommunalsjefane har rådmannen sin mynde, og har lineansvar for underliggjande einingar jf organisasjonskartet til Austevoll kommune. 

I tillegg har rådmannsavdelinga knytt til seg andre funksjonar. 

For nærare informasjon om organisasjonen sjå organisasjonskart eller dei enkelte tenesteområda på heimesida til Austevoll  kommune.

 

Tittel

 

Namn

Område

Sentraladministrasjonen

Rådmann

Helge Skugstad 

 
 

Kommunalsjef

Ruth Larsen

Utvikling - forvaltning

 

Kommunalsjef

Per Olav Sørås

Oppvekst - helse

 

Servicekontoret /politisk sektretariat

Astrid Fagerbakke

 

 

Spesialrådgjevar 

Arve E. Sunde

 
 

Spesialrådgjevar

Henning Andersen

 
 

Økonomisjef

Thomas Martin Larsen 

 
 

Leiar IT

Claus Tøkje Nielsen

 
       

  

 

 

 

 

 

 

Laster...